ბადრი წერედიანი

სამხ. ხელმძღვანელი

მარიკა კორკელია

მთავარი მხატვარი

ილია საჯაია

მხატვარი ბუტაფორისტი

გიორგი ქობალია

ქორეოგრაფი, მსახიობი

ზემფირა გუნია

მსახიობი

ზურაბ ლაშხია

მსახიობი

მარინა დარასელია

მსახიობი

კობა მატკავა

მსახიობი

ნანა ბუკია

მსახიობი

მზევინარ ჩარგაზია

მსახიობი

ირაკლი სამუშია

მსახიობი

გოგი გუგუჩია

მსახიობი

ანდრო შამუგია

მსახიობი

მერაბ კაკალია

მსახიობი

სესე მიქავა

მსახიობი

რეზო ჯოჯუა

მსახიობი

ლაშა ხიზანეიშვილი

მსახიობი

Georgia, Zugdidi,

Theatre str. #2

595 40 13 13

zugdidis Salva dadianis saxelobis profesiuli saxelmwifo dramatuli Teatri 2015 yvela ufleba daculia @

C

saqarTvelo, zugdidi, Teatris q.#2
595 40 13 13